Vielse

Parret henvender sig til sognepræsten eller kordegnen og aftaler tidspunkt for vielsen. Før man kan blive gift, skal man sørge for at anmode om en prøvelses-attest på https://www.borger.dk/

Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel.

Før vielsen skal parret også tage stilling til, hvilke to vidner de vil have til vielsen

I rimelig tid før vielsen aftales en samtale med præsten, som forberedelse til vielsen.

Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk