Vielse

Parret henvender sig til sognepræsten og aftaler tidspunkt for vielsen. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret for at få udstedt en prøvelsesattest. Hertil medbringes begges dåbsattester og personnummerbeviser samt evt. skilsmissepapirer.

I rimelig tid før vielsen aftales en samtale med præsten, som forberedelse til vielsen.

Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk