Kalender

Søndag d. 21. oktober 2018
09:30 - 10:30
Tulstrup kirke
Dorthe Gudmund Larsen

Søndag d. 28. oktober 2018
09:30 - 10:30
Tulstrup kirke

Søndag d. 28. oktober 2018
10:30 - 11:30
Dover kirke
Efter gudstjenesten åbner vi en ny udstilling i Kirkehuset

Onsdag d. 31. oktober 2018
19:30 - 22:00
Tulstrup præstegård
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet og arbejder bl.a. med forholdet mellem litteratur og kristendom

Svig og kærlighed i Martin A. Hansens Løgneren

Martin A. Hansens roman Løgneren står ikke blot som en af de bedst solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for hurtigt, vil foredraget vise løgnens forskellige omkostninger, men også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Martin A. Hansen.

Torsdag d. 1. november 2018
14:00 - 16:00
Tulstrup præstegård
Bjarne Jensen, Ry
Fortæller, foredragsholder og forfatter
"Fyldt med gode historier"
"Min vej ind i fortællingen med eksempler fra mit eget liv"
Vi får både noget at grine af og stof til eftertanke.

Søndag d. 4. november 2018
10:30 - 11:30
Dover kirke
Navnene på afdøde og begravede/bisatte det forgangne år i Dover og Tulstrup sogne vil blive læst op

Søndag d. 4. november 2018
18:30 - 19:30
Alling kirke
Navnene på afdøde og begravede/bisatte i det forgangne år i Alling og Tulstrup sogne vil blive læst op.

Musik og læsninger.
Suppe i Beboerhuset efter gudstjenesten.

Søndag d. 11. november 2018
09:30 - 10:30
Alling kirke
Dorthe Gudmund Larsen

Onsdag d. 14. november 2018
19:30 - 22:00
Tulstrup præstegård
Anders Raahauge, mag. art, i Litteraturhistorie og sognepræst i Sønderborg

”De bange, moderne mennesker” – om Henrik Pontoppidans roman "De dødes rige"

Anders Raahauge genfortæller og udlægger ”De dødes rige", der er den sidste af Henrik Pontoppidans tre store romaner, - "Det forjættede Land" og ”Lykke Per" er det to andre. Henrik Pontoppidan gør i romanen status over et moderne Danmark, han med forbløffende klarsyn ser vokse frem i tiden op til 1. Verdenskrig. Partipolitikkens, kommercialisering, mediernes voldsomme nye magt, helsehysteriet med dets angst for døden, kristendommens fjollede udvanding, den nervøse forlystelsessyge, der drager alle som møl ind til storbyens lyshav - Pontoppidan ser det hele komme.

Søndag d. 18. november 2018
10:30 - 11:30
Tulstrup kirke
Årsmøde i Tulstrup Præstegård efter gudstjenesten

Søndag d. 18. november 2018
11:30 - 13:30
Tulstrup præstegård

Lørdag d. 24. november 2018
10:00 - 15:45
Tulstrup præstegård
Martin Herbst, København, Sognepræst, forfatter og foredragsholder

”Dante og Den Guddommelige Komedie”

Den Guddommelige Komedie er efter manges mening verdenslitteraturens største værk. Handlingen er på samme tid enkel og meget kompleks. Det handler om, hvordan den guddommelige kærlighed, formidlet af Beatrice, muliggør Dantes rejse gennem de tre dødsriger; Helvedet, Purgatoriet (skærsilden) og Paradiset. Den Guddommelige Komedies tidløse aktualitet skyldes, at den er et enestående billede på den menneskelige virkelighed og de udfordringer, vi møder på livets vej. - Se mere på: martinherbst.dk

Søndag d. 25. november 2018
09:30 - 10:30
Alling kirke

Søndag d. 25. november 2018
11:00 - 12:00
Dover kirke

Onsdag d. 28. november 2018
19:30 - 22:00
Tulstrup præstegård
Benny Grey Schuster, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster:

"Hamlet - den sidste hævner? En teologisk læsning af Shakespeares tragedie"

Benny Grey Schuster vil i sit foredrag forsøge at indkredse nogle af grundene til, at skuespillet om den danske prins er blevet ikke bare Shakespeares mest kendte, men et af de mest opførte og omtalte stykker drama i verdenshistorien.

Torsdag d. 29. november 2018
19:00 - 22:00
Tulstrup præstegård

Fredag d. 30. november 2018
14:00 - 16:00
Tulstrup præstegård
Anna Bojsen-Møller, Skanderborg
Foredragsholder - fhv. Hospitalspræst

"Kvinders valgret - 100 år"
I anledning i 100 året for kvindernes valgret, får vi historien om Jutta Bojsen-Møller, der var formand for Dansk Kvindesamfund omkring år 1900, og som landet over tryllebandt folk fra talerstolen.

Søndag d. 2. december 2018
09:30 - 10:30
Dover kirke

Søndag d. 2. december 2018
11:00 - 12:00
Tulstrup kirke

Søndag d. 9. december 2018
09:30 - 10:30
Alling kirke
Jesper Hanneslund

Søndag d. 16. december 2018
09:30 - 10:30
Dover kirke

Søndag d. 16. december 2018
11:00 - 12:00
Alling kirke

Søndag d. 23. december 2018
09:30 - 10:30
Tulstrup kirke

Søndag d. 23. december 2018
11:00 - 12:00
Dover kirke

Mandag d. 24. december 2018
13:30 - 14:30
Tulstrup kirke

Mandag d. 24. december 2018
14:45 - 15:45
Alling kirke

Mandag d. 24. december 2018
16:00 - 17:00
Dover kirke

Tirsdag d. 25. december 2018
10:30 - 11:30
Dover kirke

Onsdag d. 26. december 2018
10:30 - 11:30
Tulstrup kirke

Mandag d. 31. december 2018
11:00 - 12:00
Dover kirke
Fælles for Dover-Alling-Tulstrup
Champagne og kransekage efter gudstjenesten.
Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk