Kalender

Søndag d. 6. december 2020
11:00 - 12:00
Gudstjenesten er ved Benjamin Wûrtz Rasmussen

Søndag d. 20. december 2020
09:30 - 10:30
Gudstjenesten er ved Benjamin Wûrtz Rasmussen

Torsdag d. 24. december 2020
16:00 - 16:45
Tulstrup kirke
Gudstjeneste ved Benjamin Würtz Rasmussen. Endelig form er endnu ikke fastlagt
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk