Information

Her finder du oplysninger om, hvad du gør i forskellige situationer - klik på link til venstre for at læse mere.
 
Kirkebog og personregistrering bliver ført af
 
Kirkebogsførende sognepræst Erik Bredmose Simonsen
Tulstrup præstegård
Præstebakken 11
8680 Ry
Tlf.: 86 89 14 17
E-mail: ebs(at)km.dk
 
Henvendelse kan også ske til det fælles kirkekontor i Ry
Præstesekretær Mette Lai
Ry Kirkekontor
Kildebakken 1
8680 Ry
Tlf. 86 89 13 50
E-mail: metla(at)km.dk.
 
Åbningstider: mandag-onsdag kl. 9 -12 og torsdag kl. 16 - 18

www.personregistrering.dk kan du finde informationer, div. anmeldelsesblanketter, onlineregistrering mv.

Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk