Faderskab

Hvis forældrene til det nyfødte barn ikke er gift, kan der inden 14 dage efter barnets fødsel indgives en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Erklæringen skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn”, "Faderskab og forældremyndighed" eller klik her 

Efter 28 dages fristen videresendes sagen til Familieretshuset.

Søg oplysninger på www.personregistrering.dk 

eller kontakt Mette Lai, kordegn
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk