Faderskab

Ugifte forældre, der ønsker fælles forældremyndighed, kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Er erklæringen ikke modtaget indenfor fristen, informeres statsforvaltningen, som så rejser faderskabssag.

Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk