Konfirmation

I Tulstrup kirke er der konfirmation St. Bededag.
 
Konfirmationsforberedelsen foregår i 7. klasse og starter i slutningen af august måned.
7. årg bliver orienteret herom i starten af skoleåret.
Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk