Indsættelse af hjælpepræst Michael Schelde 10.6.2012

Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk