Høstgudstjeneste med musik ved "String by String" den 11.9.2016

Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk