Fødselsdagsreception for sognepræst Erik Bredmose Simonsen

I anledning af sognepræst Erik Bredmose Simonsens 60 års fødselsdag den 28. marts deltog ca. 100 mennesker i festlig reception i Alling Beboerhus Palmesøndag den 24. marts 2013
Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk