Dåb og navngivning

Barnet skal ifølge loven navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske ved:

DÅB
Forældrene henvender sig til sognepræsten og aftaler hvilken søndag, barnet skal døbes.

Desuden aftales tidspunkt for en forudgående samtale om, hvordan dåben foregår i kirken og hvad den betyder m.m. Ved samtalen skal præsten have navne og adresser på 2-5 faddere.

NAVNGIVNING
Hvis forældrene ikke ønsker, at barnet skal døbes, skal der udfyldes en navngivningsblanket (kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret eller hentes på www.personregistrering.dk). Blanketten sendes til kirkekontoret.

Har forældrene fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive blanketten.

Efterfølgende modtager forældrene barnets fødsels-og navngivningsattest.

(CPR registret får automatisk besked om navngivningen)

NAVNEÆNDRING
Ansøgning herom indleveres/sendes til bopælssognets kirkekontor.
Pris kr. 470,- for sagsbehandlingen. Navneændringer i forbindelse med vielse er ved navnefællesskab gratis.                      
Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk