Dåb og navngivning

Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn, enten ved dåb eller navngivning.

Navngivning skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn", "Navne".

Du kan desuden finde oplysninger om navne på https://familieretshuset.dk/navne/navne/navnelister, hvor du blandt andet også kan finde lister over godkendte drenge- og pigenavne. 

Når barnet er døbt eller navngivet meddeler kordegnen dette til folkeregisteret, som derefter fremsender barnets sygesikringsbevis.
 
Kontakt gerne kordegnen på kirkekontoret i Ry med evt. tvivlsspørgsmål m.h.t. navnelovgivning. 
 

(CPR-registret får automatisk besked om navngivningen)
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk