Dødsfald

Et dødsfald skal ifølge loven anmeldes til begravelsesmyndigheden (sognepræsten) i afdødes bopælssogn inden 2 hverdage.

En bedemand kan kontaktes for hjælp og bistand med alle de praktiske ting, der er forbundet med begravelsen eller bisættelsen, bl.a. udfyldelse af dødsanmeldelse samt vedlæggelse af de nødvendige attester.

Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse med sognepræsten og man aftaler tidspunkt for en samtale.

Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted.

Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk