Årsmøde 30. oktober 2011

Søndag den 30. oktober 2011 havde menighedsrådet inviteret til frokost og årsmøde efter gudstjenesten. 19 deltagere nød et par hyggelige timer i præstegården, hvor menighedsrådet berettede om året, der er gået og der blev kommenteret og spurgt til arbejdet i kirken. Derudover blev der taget "foreløbig" afsked med kirkesanger Gert Bonde Nielsen, der har søgt orlov i et år.
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk