Menighedsråd

 
Jens Peter Møller
Formand
Tulstrupvej 58
8680 Ry
Tlf.: 86 89 36 64 og 51 36 32 35
Mail: g.jp.moeller@hotmail.dk
Maria Elisabeth Mejnertz
Kasserer og sekretær
Hyllingvej 1
8680 Ry
Tlf.: 86 89 25 28 og 51 90 23 45
Mail: emejnertz@yahoo.com
Anders Hedegaard
Kirkeværge
Randersvej 99
8680 Ry
Tlf.: 24 84 74 90
Mail: andersigne@mail.dk
 
Else Marie Klærke
Kontaktperson, præstegårdsudvalg
Tulstrupvej 67, 8680 Ry
Tlf.: 61 34 19 40
Mail: elsemarie@klaerke.dk
 
Mads Bjerre Nielsen
Kirke- og sognebladsredaktion
Tulstrupvej 57
8680 Ry
Mail: mads.bjerre.nielsen@gmail.com
 
Stedfortrædere:  
1. Mogens Christensen
Tulstrupvej 27
8680 Ry
Mail: christensen_mogens@mail.tele.dk
 
2. Mogens Thykjær Weigelt Nielsen
Præstegårdsudvalg
Skæggeskovvej 1
8680 Ry
Mail: mogens@luwe.dk
 
 
 
 
 
 
 
3. Ellen Lystbæk
Skæggeskovvej 4
8680 Ry
Mail: ellen@lysan.dk 
 
 
Sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen
M 2267 1435 | E bwk@km.dk
 
Medarbejderrepræsentant
Graver Barry Leonard
Kildebakken 15
8680 Ry
Tlf.: 27 32 47 50
E-mail: bazaleno@gmail.com
Træffetid fredag kl. 10.00-12.00
 

Tulstrup sogns menighedsråd fra d. 29. november 2020
Valgte medlemmer:
Jens Peter Møller
Elisabeth Mejnertz
Mogens Weigelt
Anders Hedegaard
Else Marie Klærke

Valgte stedfortrædere:
Mogens Christensen
Mads Bjerre Nielsen
Margit Nielsen
Ellen Lystbæk
Kirsten Lund
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk