Kontaktoplysninger

 
 
Sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen
Tlf. 86 89 14 17
E-mail: bwk@km.dk
 
 
Kirkesekretær Kasper Lei Fischer
Kirkekontoret i Ry
Kildebakken 1
8680 Ry
Tlf.: 86 89 13 50
E-mail: tulstrup.sognskanderborg@km.dk
Åbningstider: mandag kl. 9.00-15.00 - tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-13.00
 
Graver Barry Leonard
Kildebakken 15
8680 Ry
Tlf.: 27 32 47 50
E-mail: bazaleno@gmail.com
Træffetid fredag kl. 10.00-12.00
Organist Tyt Kirkeby
Oksevejen 16
8680 Ry
Tlf.: 86 89 19 20
E-mail: tytkirkeby@gmail.com
   
Kirkesanger Gert Bonde Nielsen
Tlf. : 87 55 37 16
 
Kirkesanger
Line Klinke Solina
lineklinke@gmail.com
 
 
 
Regnskabsfører Birgit Skjøde Nielsen
Ringklostervej 7
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 53 12 50
E-mail: skjoede50@yahoo.dk
 
Menighedsråd finder du her
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk