Konfirmandtilmelding

I år foregår konfirmandtilmeldingen digitalt. Du finder tilmeldingen her

Den digitale tilmelding lukker d. 1. oktober, men det er stadig muligt at tilmelde sig til præsten eller kordegnen efterfølgende ved at bruge følgende formular: klik her. Formularen udfyldes, underskrives og afleveres til præsten eller kordegnen.

Konfirmandforberedelsen foregår på tirsdage og torsdage kl. 8.10-9.45 i Tulstrup Præstegård. Konfirmanderne vil blive hentet med bus kl. 8.00 ved Mølleskolen, hvorfra de bliver kørt til Præstegården. Det er også muligt at møde på Præstegården og tage bussen tilbage til skolen efter undervisningen.

Hvis der er spørgsmål vedrørende konfirmandtilmelding kan man henvende sig til sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen (T 8689 1417 E bwk@km.dk) eller kordegn Mette Lai (T 8689 1350 E metla@km.dk).
 
##############################

BABYSALMESANG

I Dover kirke - kom og syng og leg
Første gang den 25.9. kl. 10.00
Se mere her

SOGNEMØDE

Den 24. oktober kl. 14-16.00 i Dover Kirkehus
Denne dag vil Elisabeth Meinertz komme og fortælle om hendes spændende arbejde som Landsretsdommer ved Vestre Landsret i Viborg. Elisabeth sidder i menighedsrådet i Tulstrup og bor i Jaungyde.
 

FOREDRAGSAFTNER

Den teologiske aftenhøjskole genopstår som Foredragsaftner i Dover-Alling-Tulstrup Pastorat.

Vi har planlagt en spændende række foredrag til efteråret, som vi håber mange vil komme og være en del af. Foredragene finder sted fire onsdage i efteråret og tre onsdage i foråret og vil være fordelt mellem Dover Kirkehus, Præstegården i Tulstrup og Beboerhuset i Alling.
 
Det er ganske gratis at deltage til foredragene, der vil blive serveret kaffe og kage til 20,-. 
 
Se oversigt og uddybende omtale her
 
Det kommende foredrag er ved Thomas Frank, domprovst og eventyrer
d. 23. oktober kl. 19.30 i Dover Kirkehus
 

Vikingernes vej til Byzans – Ekspedition ad en glemt historisk rute 

Teolog og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin ekspedition ad vikingernes historiske vej til Byzans. Håndskrifter fra 900 og 1100 tallet beskriver deres rute ad floder og hav.
Svenske og norske forsøg på at finde ruten har medført den opfattelse, at ruten var for besværlig og tidkrævende til at have haft megen betydning. Det vil Thomas Frank blandt andet udfordre ved i overensstemmelse med kilderne at finde den gamle vandvej mod øst.
Han fortæller om de mange forberedelser og oplevelserne undervejs. Han roede fra Nordvestrusland til Istanbul i Tyrkiet på 65 dage og med få dages stop i blandt andet Novgorod og Kiev. Han viser filmklip fra naturen undervejs og billeder og vil komme ind på en mulig forbindelse mellem Byzans og Danmarks historie med udblik til, hvad det vil sige at være dansker i dag.
 
 
 

Kalender

Gudstjenesteliste september-december 2019
 
Pdf-fil egnet til print - lige til at hænge på opslagstavlen
 
Link til kalender til
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk