----------------------------------------------
 
Har du spørgsmål vedrørende personregistrering og kirkelige handlinger kan du henvende sig til sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen
Tlf.: 8689 1417
Mail: bwk@km.dk eller
kordegn Mette Lai
Tlf.: 8689 1350  Mail:metla@km.dk.
 

BABYSALMESANG

I Dover kirke - kom og syng og leg
Næste babysalmesangs hold starter d. 19. februar kl. 10-11, 30 min leg og musik i kirken og derefter kaffe og te kirkehuset
Tilmelding til sigridvibe@gmail.com
 
 
Torsdag d. 19. marts kl. 14.00
Sognemøde i præstegården 
Den lokale landbetjent vagn Stensig fortæller om sit arbejde.   
 
 
FOREDRAGSAFTNER
 
 
 
 
 
 FOREDRAGSAFTENER
 
Den teologiske aftenhøjskole genopstår som Foredragsaftner i Dover-Alling-Tulstrup Pastorat.
 
I foråret 2020 har vi planlagt følgende foredrag:
• Gudstjeneste og efterfølgende foredrag ved Helle Skaarup, forstander på Refugiet i Løgumkloster.
• Samt et humoristisk foredrag ved vores provst Jacob Køhn Andersen og hans hustru sognepræst Benedicte Vejlby Baggesgaard, der fortæller om deres liv sammen – om de små og store ting i livet.

Spørgsmål vedr. foredragsaftner kan rettes til sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen.
 
Det er ganske gratis at deltage til foredragene, der vil blive serveret kaffe og kage til 20,-. 
 
 
 


 

 

Kalender

Januar-april Gudstjenesteliste
 
Pdf-fil egnet til print - lige til at hænge på opslagstavlen
 
Link til kalender til
Tulstrup Kirke | 8680 Ry  | metla@km.dk