Kirkens målsætninger og vision

 
Tulstrup menighedsråds målsætninger og visioner for arbejdet
 
Målsætninger og vision for 2016 - klik her
 
Målsætninger og vision for 2015 - klik her
 
2014
 
Vi vil:
 • Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold, og støtte andre tiltag til samarbejde med skolen
 • Fortsat yde støtte til ”Den teologiske aftenhøjskole”, som planlægges af sognepræst Erik Bredmose
 • Deltage i Folkekirkens landsindsamling 2014 
 • Fortsat arbejde med ”forskønnelse” af altertavlen. Samarbejdet med lokale kunstnere fortsættes. Maleriet i midterpartiet er meget medtaget/ramponeret og står ikke til at reparere. Og da vi ikke må nedtage/forflytte altertavlen fra kirken, vil vi forsøge at forny dele af altertavlen. I første omgang og som ide inspiration med lokale kunstnere. 
 • Planlægge og afholde fællesarrangementer á la salmesangsaftener for alle sognene i ”Gamle Ry kommune” 
 • Afholde kirkekoncerter 
 • Deltage i afholdelse af friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget. 
 • Fortsat støtte op om, at der afholdes sognemøder (eftermiddag)
 • I samarbejde med sognepræsten og de øvrige kirker i ”Ry kommune”: at arrangere gudstjenester specielt tilrettelagt til f.eks. børn og børnefamilier
 • Fortsat udgive Sognebladet og Kirkebladet i samarbejde med Dover og Alling menighedsråd
 • Afholde adventsfest for pastoratets ældre beboere i samarbejde med Dover og Alling sogne 
 • Erhvervelse af ejendommen Tulstrupvej 73. Meningen er at nedrive ejendommen og blotlægge grunden, så kirken kan ses fra Tulstrupvej. Er køb ej muligt, så at indgå i samarbejde med den nye ejer om forskønnelse af omgivelserne, så der bliver bedst muligt udsyn til kirken fra Tulstrupvej
 • Fortsat udvikling af Tulstrup Kirkes hjemmeside ”tulstrupkirke.dk”
 • Planlægge og afholde en møderække med overskriften ”kristendom for dummies” målrettet sognets beboere, som gerne vil vide mere om basale, grundlæggende ting i kristendommen, som f.eks. dåb, nadver.
Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk