Børne- og minikonfirmand gudstjeneste søndag den 2. april 2017 kl. 10.30 i Tulstrup kirke

 
Vi markerer bl.a. afslutningen på årets minikonfirmandundervisning.
 
Minikonfirmanderne medvirker og får overrakt børnebibel.
 
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på pizza i Præstegården.
 
Alle er velkomne uanset alder!

Kalender

Gudstjenesteliste for februar-primo juni 2017
 
Pdf-fil egnet til print - lige til at hænge på opslagstavlen
 
Link til kalender til
Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk