Det nye menighedsråd er valgt

Til orienterings- og opstillingsmøde den 13. september i Tulstrup Præstegård blev der opstillet en kandidatliste til det kommende menighedsråd med 5 medlemmer og 4 stedfortrædere. 14 stillere står bag listen.

Der er ikke indkommet yderligere kandidatlister ved fristens udløb den 27. september kl. 19.00. Valget den 8. november er således aflyst og navnene på kandidatlisten udgør det nye menighedsråd med stedfortrædere.
 
Fra kirkeårets begyndelse den 27. november 2016 består Tulstrup menighedsråd af følgende medlemmer:
 
Jens Peter Møller, Tulstrupvej 58 (genvalg)
Kirsten Lund, Tulstrupvej 16 (genvalg)
Maria Elisabeth Mejnertz, Hyllingvej 1
Anders Hedegaard, Randersvej 99
Else Marie Klærke, Tulstrupvej 67
 
Stedfortrædere:

1. Mads Bjerre Nielsen, Tulstrupvej 57 
2. Mogens Christensen, Tulstrupvej 27
3. Mogens Thykjær Weigelt Nielsen, Skæggeskovvej 1 
4. Ellen Lystbæk, Skæggeskovvej 4 
 
 
Konstituerende møde er den 24. november kl. 19.00 hos Annemarie Svendsen, Kielsgårdsvej 36, 8680 Ry.
 
Tillykke med valget!

Tulstrup kirke med Mælkevejen som baggrund. Foto: Victor Rubow (500px.com/victorrubow)

 

Kalender

Gudstjenesteliste for september-december 2016 - klik her
 
Pdf-fil egnet til print - lige til at hænge på opslagstavlen
 
Link til kalender til
Tulstrup kirke | Tulstrupvej 75A, Tulstrup, 8680 Ry  | kirsten.lund@fiberpost.dk